Close

Tarieven

Algemene voorwaarden Gitaarles Veldhoven
Lesperiode, betaling en opzeggen

1. Een lesblok bestaat uit 10, 21 of 42 lessen en wordt voorafgaand aan de eerste les contant of per bank betaald. Betalingsgegevens zijn te vinden op deze Algemene Voorwaarden en op de website van Gitaarles Veldhoven

2. De lesovereenkomst geldt voor deze 10, 21 of 42 lessen.

3. Een lesblok kan tot maximaal 12 maanden onderbroken worden. Wanneer er na deze periode nog onverzilverde lessen zijn, komen deze lessen te vervallen.

4. De leerling heeft zelf een geschikt muziekinstrument en toebehoren (kabel,  plectrum e.d) voor de lessen, of maakt hiervoor gebruik van een huurinstrument van Gitaarles Veldhoven (zie ook de voorwaarden voor een huurinstrument onder punt 5).

5. Bij opzegging voor het einde van een lesblok wordt het resterende bedrag aan lessen niet gerestitueerd.

6. De vakantiedata worden zoveel mogelijk aangehouden overeenkomstig die van het basisonderwijs. In deze perioden worden de lessen enkel in overleg met de docent gepland.

7. Het is mogelijk om een proefles te volgen. Deze proefles is gratis. Proeflessen zijn eenmalig per persoon.

8. Bij niet nakomen van de betalingsverplichtingen kan de docent de betreffende leerling het recht om de les bij te wonen per direct ontzeggen.

Gemiste lessen

7. Het afzeggen van een les dient tenminste 24 uur voor aanvang van de les te gebeuren bij de docent. Wanneer een les op tijd is afgezegd zal getracht worden hier een vervangende datum voor te vinden. Deze regeling geldt voor maximaal twee lessen per blok.

Lessen die niet, of niet tijdig zijn opgezegd komen te vervallen en worden niet ingehaald.

8. Bij verzuim van de docent wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid zal er zo spoedig mogelijk voor een (tijdelijke) vervangende docent worden gezorgd. Bij langdurige of blijvende ziekte en/of arbeidsongeschiktheid zullen de lessen in overleg worden opgeschort en/of worden gestopt.

9. Gemiste lessen door schuld docent, buiten onder punt 8 vernoemde redenen, worden op afspraak met docent ingehaald of vervangen.

10. Gitaarles Veldhoven draagt geen enkele verantwoordingvoor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen van deleerling tijdens de lessen of tijdens het komen naar – en komen van de lessen.

Aanvullende voorwaarden ‘Huurgitaar’


14. Voor een huurgitaar wordt een huurovereenkomst aangegaan van de duur van maximaal één lesblok. Na deze periode worden de gitaar en de gitaartas terug ingeleverd bij de docent.

15. Onder de huuroverkomst valt het gebruik van het leeninstrument, een gitaartas en vervangende snaren.

16. Gitaarles Veldhoven zorgt voor een deugdelijk instrument en tas.

17. Naast een bescheiden huurbedrag wordt er een borg gevraagd van 20 euro. Deze wordt ingehouden in de volgende gevallen:

– bij schade/beschadigingen aan het leeninstrument vanwege ondeugdelijke behandeling van het instrument.

– bij het niet terug inleveren van het leeninstrument en de toebehoren aan het einde van de huurperiode.