Close

2 januari 2018

#Goeievraag4 Kruizen en mollen

Wat is toch dat F-hashtag akkoord?

Veel muzikanten zullen toch even moeten gniffelen bij deze vraag. Toch is het een vraag die regelmatig langs komt. Zeker bij de wat jongere leerlingen – de internet generatie. Het gaat dan in dit geval natuurlijk om het F# – of Fis akkoord. Nu was ik niet van plan een uitgebreide verhandeling over de geschiedenis en het hoe en waarom van #-en en b-len te bespreken. Maar wel leg ik graag kort uit wat ze inhouden en doen met een noot/akkoord.

Kruizen
Kruizen zijn een muzikaal tegen die – inderdaad – worden aangegeven met # (oftewel hekje, of hashtag). Wanneer deze staat aangegeven bij een noot betekend dat, dat de betreffende noot een halve toon hoger wordt. Op de gitaar betekend dat dat je 1 vakje hoger – richting de klankkast – gaat. De naam van de noot wordt ook anders, je voegt namelijk ‘ís’ achter de noot. Een F wordt dus een Fís, een G een Gís en een A een Aís.

Mollen
Het tegenovergestelde van kruizen zijn mollen. Het symbool hiervoor lijkt op een kleine letter ‘b’. Wanneer een noot een mol heeft wordt de betreffende noot een halve toon lager. Je gaat dus 1 vakje lager – richting de kop – gaat. Achter de naam van de noot wordt ‘ès’ gevoegd. Een G wordt dus een Gès. Om je tong niet in de knoop te hoeven leggen wordt de A een As en de E een Es.

Ezelsbruggetje
Een makkelijke manier om te onthouden welk symbool nu wat doet is het volgende. Een kruis staat hoog op de kerk. De noot wordt dus hoger. Een mol leeft laag onder de grond, en maakt de noot dus lager.

Akkoorden
Bij akkoorden betekend een kruis of mol natuurlijk niet dat alleen de grondnoot veranderd wordt. Alle noten van het akkoord worden een halve toon hoger of lager. Soms betekend dat dat het makkelijker is om een andere greep te pakken. In het notenschrift staan er ook wel eens een aantal kruizen of mollen aan het begin van de notenbalk. Hieraan kan de muzikant aflezen in welke toonsoort het muziekstuk staat.